ĐANG GIẢM GIÁ !!!

những mẫu CASIO tuyệt đẹp đang được khuyến mại.
Đến ngay MRG 473 Nguyễn Khang, Hà Nội để đeo thử và lựa chọn nhé. Thời gian chỉ còn:

 
 

CASIO: Đơn giản, tinh tếĐồng hồ Casio

-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTS-100L-7AV

2.374.000 2.020.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTS-100L-1AV

2.374.000 2.020.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTS-100D-7AV

2.468.000 2.100.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTS-100D-2AV

2.468.000 2.100.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTS-100D-1AV

2.468.000 2.100.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm MTP-VD300L-7E

1.457.000 1.240.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-V004L-1B

729.000 620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-V004D-1B2

846.000 720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-V007L-9B

682.000 580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-V006L-7B2

776.000 660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-V006L-4B

776.000 660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO

Lịch lãm LTP-E164D-9A

2.209.000 1.880.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V005L-1B

658.000 590.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V005GL-7B

682.000 580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V005D-7B

729.000 620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V002L-1B

682.000 580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V002GL-1B

729.000 620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V002D-7B

823.000 700.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD MTP-V002D-1B

823.000 700.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD LTP-V005L-7B

658.000 560.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD LTP-V005GL-7B

682.000 580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD LTP-V005GL-1B

682.000 580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO STANDARD

STANDARD LTP-V005G-1B

1.081.000 920.000

G-SHOCK: Phong cách & Cá tínhĐồng hồ Casio G-SHOCK

-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK G-8900-1

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800SF-1

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBA-800SF-1A

4.019.000 3.420.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2110SU-9A

3.549.000 3.020.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2110SU-3A

3.549.000 3.020.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2100SU-1A

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140GM-1A1

3.713.000 3.160.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140GB-1A1

3.784.000 3.220.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK MTG-B1000DCM-1A

37.013.000 31.460.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBA-800LU-1A1

4.113.000 3.500.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBA-800LU-1A

4.113.000 3.500.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2100TH-1A

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600THC-1

3.220.000 2.740.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110DC-2A

5.100.000 4.340.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GW-B5600AR-1

4.113.000 3.500.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140AR-1A

3.713.000 3.160.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK AWR-M100SAR-1A

4.771.000 4.060.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2000S-1A

3.878.000 3.300.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600BBM-1

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GG-B100-1A9

10.528.000 8.950.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140-6A

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140-4A

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140-2A

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140-1A4

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140-1A1

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GMA-S140-1A

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700BMC-1A

3.196.000 2.720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2100-4A

3.290.000 2.800.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-140BMC-1A

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2000-5A

4.207.000 3.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600SK-1

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5900RS-1

2.797.000 2.380.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-S300GL-1A

9.048.000 7.690.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800UC-8

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800UC-5

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2000-1A9

4.207.000 3.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-2000-1A2

4.207.000 3.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GMA-S130PA-4A

4.536.000 3.860.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-800MMC-1A

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK LOV-18A-7A

8.813.000 7.490.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-800BR-1A

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5900BB-1

2.797.000 2.380.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK MTG-B1000D-1A

27.965.000 23.770.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800-1B

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100-4A2

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800-4

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBD-800-2

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600HR-1

3.196.000 2.720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK SLV-18A-1A

8.225.000 6.990.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-S330C-1A

8.648.000 7.350.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-710B-1A4

4.113.000 3.500.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110MW-7A

4.183.000 3.560.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600MW-7

3.055.000 2.600.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK G-8900SC-1Y

3.267.000 2.780.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110CM-3A

5.076.000 4.310.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-6900ZB-9

3.901.000 3.320.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-500P-3A

5.029.000 4.270.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GPR-B1000-1B

27.143.000 23.070.000

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GMW-B5000D-1

18.095.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBA-800-3A

4.019.000 3.420.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600BB-1

3.196.000 2.880.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-400G-1A9

7.779.000 6.610.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GBA-800-7A

4.019.000 3.420.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700CM-2A

4.042.000 3.440.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-410-1A

7.779.000 6.610.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110BT-1A

4.183.000 3.560.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100GBX-1A9

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100GBX-1A4

3.572.000 3.040.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-B100X-1A

21.385.000 18.180.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-B100-1A

11.116.000 9.450.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-800-4A

3.196.000 2.720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GAS-100B-1A

4.771.000 4.060.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700SE-1A2

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600E-1VQ

1.904.000 1.620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-9052-2VH

1.904.000 1.620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-9052-1VH

1.904.000 1.620.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK G-2900F-1V

1.904.000 1.620.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK AW-591-2A

2.515.000 2.260.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK AW-590-1A

2.515.000 2.140.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK G-5600E-1

3.290.000 2.800.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100-1A4

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100-1A2

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100-1A1

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110-1B

3.549.000 3.020.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110-1A

3.549.000 3.190.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110HC-1A

4.230.000 3.600.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110GB-1A

4.841.000 4.360.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-120-1A

3.549.000 3.190.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100B-4A

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GR-8900A-1

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-200-1A

4.489.000 3.820.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110GW-7A

4.747.000 4.030.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CF-8A

3.760.000 3.200.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CF-1A9

3.760.000 3.200.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CM-8A

5.006.000 4.260.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CM-5A

5.006.000 4.260.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CM-4A

5.006.000 4.260.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-S100G-1A

8.202.000 6.970.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-100CB-1A

3.760.000 3.200.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GG-1000-1A3

9.071.000 7.710.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GG-1000-1A

9.071.000 7.710.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GX-56BB-1

4.747.000 4.030.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-S100G-1B

8.202.000 6.970.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK G-100BB-1A

3.290.000 2.800.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-6900BB-1

3.290.000 2.800.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK AW-591BB-1A

3.290.000 2.800.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-400HR-1A

4.230.000 3.600.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-110HR-1A

3.807.000 3.430.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-1100KH-3A

7.779.000 6.610.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700-4A

3.196.000 2.720.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700-1B

3.196.000 2.880.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700-1A

3.196.000 2.720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK DW-5600BBN-1

3.032.000 2.580.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GST-S120L-1A

8.648.000 7.350.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-710GB-1A

4.771.000 4.290.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GAX-100MSA-4A

5.100.000 4.340.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK

G-SHOCK GA-700DE-2A

4.489.000 3.820.000

BABY-G: Năng động, đầy màu sắcĐồng hồ Casio BABY-G

-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110TH-7A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-S200G-4A

5.358.000 4.550.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-260-4A

3.126.000 2.660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-130-7A2

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-130-7A1

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-130-4A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-250-7A3

3.126.000 2.660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-250-1A2

3.126.000 2.660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100AC-5A

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100AC-3A

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100AC-2A

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGD-570-1

2.773.000 2.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-C100G-7A

4.865.000 4.140.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-C100G-1A

4.865.000 4.140.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-C100-2A

4.442.000 3.780.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110BC-1A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGD-560SK-7

2.773.000 2.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110RG-7A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110RG-4A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110RG-1A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-150FL-7A

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100-7A

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100-4A2

3.948.000 3.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BSA-B100-4A1

3.948.000 3.360.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-S200G-7A

4.230.000 3.810.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110CP-4A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-111-9A

3.384.000 2.880.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-112-2A

3.220.000 2.740.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-170-9B

3.878.000 3.300.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-250-7A2

3.126.000 2.660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-250-7A1

3.126.000 2.660.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110CR-7A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-400G-7A

6.510.000 5.530.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-400G-1A2

6.510.000 5.530.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G MSG-400G-1A1

6.510.000 5.530.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110CH-1A

5.006.000 4.260.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGD-560-7

2.773.000 2.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGD-560-4

2.773.000 2.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGD-560-1

2.773.000 2.360.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110-7A1

3.549.000 3.020.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110-1A

3.549.000 3.190.000
-10%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110-7A3

3.549.000 3.190.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-190-1B

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BA-110GA-7A1

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-150EF-7B

3.455.000 2.940.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-195M-7A

4.136.000 3.520.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO BABY-G

BABY-G BGA-240L-1A

3.713.000 3.160.000

EDIFICE: Mạnh mẽ, nổi bậtĐồng hồ Casio Edifice

-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE ERA-600RR-2AV

6.674.000 5.670.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-552GL-2AV

3.972.000 3.380.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-500D-7AV

2.562.000 2.180.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-527L-7AV

3.196.000 2.720.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EF-125D-1AV

2.162.000 1.840.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-550L-5AV

2.562.000 2.180.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-559TR-2A

6.416.000 5.450.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-538BK-2AV

5.687.000 4.830.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-538BK-1AV

5.711.000 4.850.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-538BK-3AV

5.687.000 4.830.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-C100D-1AV

3.361.000 2.860.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-C100D-1BV

3.361.000 2.860.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-S565L-1AV

4.771.000 4.060.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-550L-2AV

3.361.000 2.860.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-559GY-1AV

5.758.000 4.890.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFV-120BL-1AV

3.361.000 2.860.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFR-564TR-2A

6.181.000 5.250.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EQB-1000HR-1A

18.918.000 16.080.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFS-S560D-1AV

6.745.000 5.730.000
-15%

ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE

EDIFICE EFS-S560DB-1AV

7.168.000 6.090.000
Instagram did not return a 200.

9 dòng đồng hồ nổi tiếng của thương hiệu Casio

Đồng hồ Casio là một trong những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Việt Nam. Khi nhắc đến thương hiệu này, chúng ta không thể không nhớ đến mẫu đồng hồ Casio F-91W đã từng đánh gục giới học sinh, sinh viên Việt vào những năm 1990.

Đến nay, Casio không chỉ còn là sản phẩm dành cho đối tượng học sinh, sinh viên mà nó đã phát triển thành dòng sản phẩm nổi tiếng với thiết kế và tính năng hiện đại dành cho mọi phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp.

Đồng hồ Casio nam sang trọng

Casio có rất nhiều dòng sản phẩm đồng hồ nam nổi tiếng, trong đó chúng ta không thể không nhắc đến Casio Edifice, Casio Outgear, Casio DatabankCasio Protrek.

Đồng hồ Casio Edifice

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-edigice-eqs-800hr-1a

Đồng hồ Casio Edifice là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của thương hiệu Casio với tuổi thọ pin khá cao từ 3 đến 5 năm và không bao giờ bị lỗi mốt.

Phân khúc: Cao cấp.

Tuổi thọ pin: 3 đến 10 năm

Độ chính xác: ±15 đến ±20 giây một tháng

Thiết kế: Tinh tế, sang trọng, quý phái.

Màu sắc: Casio Edifice có màu sắc vô cùng đa dạng từ những màu sắc sang trọng quý phái, lịch lãm như đen, vàng, trắng ; những màu sắc trẻ trung cho cảm giác thể thao như cam, đỏ; đến những màu sắc hiếm như xanh biển, nâu đồng, xám đậm,….

Chất liệu: Sản phẩm được chế tác từ thép không gỉ với mặt kính cường lực chống va đập và mức độ chịu nước lên đến 100m. Dây đồng hồ đa dạng với cả dây da và dây kim loại cho mọi người lựa chọn.

Chức năng nổi bật:

 • Đồng bộ Bluetooth
 • Giờ thế giới.
 • Điều chỉnh thời gian tự động.
 • Chronograph- bấm giờ thể thao.
 • Truy cập thông minh.
 • Đồng hồ bấm giờ.
 • La bàn.
 • Hệ thống năng lượng Tough Power.

Phiên bản đồng hồ Casio Edifice nổi bật: Casio Edifice EQB; Casio Edifice EFR;…

Đồng hồ Casio Edifice phù hợp với đa số các trang phục và hoạt động (đi chơi, đi du lịch hay đến văn phòng).

Đồng hồ Casio Outgear đơn giản và năng động

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-outgear-sgw-450h-2bdr-510x613

Đồng hồ Casio Outgear dòng sản phẩm được yêu thích nhất bởi ngư dân và những người thích câu cá, thích đi du lịch biển,…

Phân khúc: Rẻ và trung bình.

Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 2 năm.

Độ chính xác: ±30 giây một tháng.

Thiết kế: Đồng hồ Casio Outgear có thiết kế đơn giản phù hợp với hoạt động ngoài trời.

Màu sắc: Casio Outgear được sản xuất với 2 màu phổ biến là đen và xám.

Chất liệu: Casio Outgear được làm với nhiều loại chất liệu khác nhau từ vỏ nhựa đến thép không gỉ; dây đeo được làm từ chất liệu dây dù cao cấp hoặc thép,…

Chức năng nổi bật:

 • Cho biết lịch thủy triều- tính năng nổi bật nhất của Đồng hồ Casio Outgear.
 • Xem giờ.
 • Chỉ báo mức câu cá.
 • Xem dự báo thời tiết.
 • Đo độ cao.
 • Chuyển đổi nhiệt độ.
 • Giờ thế giới.

Phiên bản đồng hồ Casio Outgear nổi bật: Casio Outgear AMW-703D-1AV; Casio Outgear SGW-1000B-4A;…

Đồng hồ Casio Databank thông minh

Đồng hồ Casio Databank là chiếc đồng hồ thông minh phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên và những người có đam mê đồng hồ điện tử.

Phân khúc: Rẻ và trung bình.

Tuổi thọ pin:  Có thể lên đến 10 năm

Độ chính xác: ±30 giây một tháng.

Thiết kế: Trẻ trung, cá tính, năng động và khỏe khoắn với bàn phím máy tính 10 phím.

Màu sắc: Casio Databank có màu sắc khá đa dạng nhờ vỏ được mạ vàng, mạ bạc hoặc xen kẽ theo từng mẫu riêng.

Chất liệu: Vỏ, viền và dây đeo của Casio Databank được làm từ chất liệu thép không gỉ cho khả năng chịu nước cao. Mặt kính làm từ mặt kính khoáng chống va đập, chống vỡ và chống xước cao.

Chức năng nổi bật:

Với kho dữ liệu lớn, Casio Databank mang đến những tính năng tuyệt vời như:

 • Lưu trữ số điện thoại, địa chỉ e-mail,…
 • Kết nối với bộ nhớ của máy tính
 • Hiển thị ngày trong tuần ở 13 ngôn ngữ.

Phiên bản đồng hồ Casio Databank nổi bật: Casio Databank DBC-611-1; Casio Databank DBC-611G-1;….

Đồng hồ Casio Protrek mạnh mẽ

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-protreck-prg-300cm-3dr

Casio Protrek là một trong những mẫu đồng hồ nam hoàn hảo được sinh ra để làm bạn đồng hành cho những hoạt động thể thao mạnh mẽ như phượt, bơi lội, leo núi,….

Phân khúc: Cao cấp.

Tuổi thọ pin: 10 năm

Độ chính xác: ±15 một tháng

Thiết kế:  Kiểu dáng thể thao; mặt đồng hồ được thiết kế xen kẽ giữa đồng hồ kim và đồng hồ điện tử cho người đeo một cái nhìn độc đáo.

Chất liệu: Mặt kính khoáng chịu lực chống vỡ, chống xước tốt; vỏ làm bằng thép không gỉ; dây đeo làm bằng cao su cao cấp.

Màu sắc: Đa dạng, các sản phẩm thuộc dòng này đều được mix màu một cách tinh tế.

Chức năng nổi bật:

 • Cập nhật lịch tự động.
 • Bấm giờ thể thao.
 • Gồm 2 kiểu hiển thị giờ: 12 giờ và 24 giờ.
 • Có khả năng đếm ngược.
 • Khả năng chống vỡ, chống va đập cao.
 • Báo thức.
 • Đèn led.
 • Đo áp suất khí quyển.

Phiên bản đồng hồ Casio Protrek nổi bật: Casio Protrek PRD; Casio Protrek PRW; Casio Protrek PRG; Casio Protrek PRT;…

Đồng hồ Casio nữ

Casio không chỉ được yêu thích bởi cánh mày râu mà đây cũng là một thương hiệu được nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Với  dòng đồng hồ Casio nữ, chị em chắc chắn có thể tìm thấy mẫu sản phẩm phù hợp với phong cách của mình từ thanh lịch, dịu dàng đến cá tính, gai góc và năng động.

Đồng hồ Casio Sheen thanh lịch

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-sheen-she-3062pgl-7a

Casio Sheen là dòng đồng hồ được thiết kế dành riêng cho phái đẹp của thương hiệu Casio

Phân khúc: Tầm trung và cao.

Tuổi thọ pin: 3 năm.

Độ chính xác: ±20 giây một tháng.

Thiết kế: Casio Sheen có 2 dạng thiết kế mặt vuông và mặt tròn. Sản phẩm này chính là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại mang đến cảm giác thanh lịch, trẻ trung.

Màu sắc: Casio Sheen gồm nhiều màu sắc mang vẻ nữ tính, dịu dàng và sang trọng như hồng, trắng, đỏ, xanh,…

Chất liệu: Mặt kính của loại đồng hồ này được làm từ kính khoáng cường lực với độ bền cao. Dây đồng hồ Casio Sheen gồm 2 loại phổ biến là dây kim loại mang đến cảm giác sang trọng, trưởng thành, quý phái và dây da cho cảm giác trẻ trung, năng động.

Chức năng nổi bật:

 • Dòng Casio Sheen tầm trung (1- 5 triệu) có tính năng khá đơn giản gồm các chức năng cơ bản như lịch ngày thứ, 3 mặt số,…
 • Dòng Casio Sheen giá cao (6- 10 triệu) có nhiều tính năng nổi trội hơn như lịch ngày thứ, 3 mặt số, hiển thị tuần trăng, đo thời gian đã qua, đèn phát quang, báo pin yếu,….

Phiên bản đồng hồ Casio Sheen nổi bật: Casio Sheen She-3065SPG-7A; Casio Sheen She-3065PG-7A; Casio Sheen She-3064SPG-7A;…

Đồng hồ Casio Baby- G cá tính

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-baby-g-150fl-4a

Đồng hồ Casio Baby- G là một trong những dòng đồng hồ có một không hai dành tặng cho phái đẹp của hãng Casio. Nếu Casio Sheen mang đến cái nhìn thanh lịch, nữ tính, dịu dàng thì Casio Baby- G lại mang đến cảm giác năng động phù hợp với chị em cá tính mạnh.

Phân khúc: Gồm nhiều phân khúc từ rẻ đến cao cấp.

Tuổi thọ pin: 2 năm.

Độ chính xác: ±30 giây một tháng.

Thiết kế: Ấn tượng với góc cạnh hầm hố cùng màu sắc trẻ trung.

Màu sắc: Casio Baby- G được sản xuất với nhiều màu sắc như trắng, xanh, hồng phấn, hồng cánh sen, vàng,…

Chất liệu: Casio Baby- G có vỏ và dây được làm từ nhựa chống va đập, mặt kính khoáng cao cấp.

Chức năng nổi bật:

 • Chống rò rỉ.
 • Đèn led.
 • Hiển thị giờ thế giới.
 • Stopwatch: tổng số đo thời gian trôi qua.
 • Chống nước.
 • Tide biểu đồ.

Phiên bản đồng hồ Casio Baby- G nổi bật: Casio Baby- G BGA-255-1A; Casio Baby- G BGA-150FL-7A; Casio Baby- G BGA-150FL-1A;….

Đồng hồ Casio Poptone thông minh

Đồng hồ Casio Poptone là một trong những mẫu đồng hồ nữ bán chạy nhất trong những năm gần đây với nhiều ưu điểm nổi bật.

Phân khúc: Tầm trung và cao cấp.

Tuổi thọ pin: 3 năm

Độ chính xác: ±30 giây một tháng.

Thiết kế: Casio Poptone có kiểu dáng hiện đại như  một chiếc điện thoại thông minh với mặt đồng hồ hình vuông và hình chữ nhật giống như một màn hình trò chơi điện tử.

Chất liệu: Đồng hồ Casio Poptone có mặt được làm bằng kính nhựa chống va đập tốt. Viền mặt và dây được làm bằng thép chống gỉ cao cấp lúc nào cũng sáng bóng như mới.

Màu sắc: Đồng hồ Casio Poptone được làm với nhiều màu sắc khác nhau như cam, hồng, xanh,…

Chức năng nổi bật:

 • Bấm giờ.
 • Đếm ngược.
 • Đèn led chiếu sáng màn hình hiển thị.
 • Hiển thị giờ thế giới.
 • Lịch cập nhật tự động đến năm 2039.
 • Chống nước.

Phiên bản đồng hồ Casio Poptone nổi bật: đồng hồ kim LCF-10D-4AV; Đồng hồ số LDF-50, LDF-51, LDF-52;…

Đồng hồ Casio đôi nam- nữ

Khi nói đến Casio, chúng ta không thể không nhắc đến hai dòng sản phẩm nổi tiếng là G-Shock và Beside. 2 dòng đồng hồ Casio này được thiết kế để phục vụ cho cả nam và nữ.

Đồng hồ Casio G- Shock trẻ trung

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-gshock-g-100a-9adr

Casio G- Shock là dòng đồng hồ hội tụ đầy đủ những yếu tố về chất lượng, thiết kế lẫn tính năng và giá thành.

Phân khúc: Đa dạng (từ giá rẻ đến cao cấp).

Tuổi thọ pin: 2 đến 10 năm

Độ chính xác: ±15 đến ±20 giây một tháng.

Thiết kế: Trẻ trung, năng động và thể thao.

Màu sắc: Casio G- Shock được làm với rất nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm: đen, đen- đỏ, vàng, vàng đồng, xanh, đỏ, trắng,… thậm chí là màu rằn ri.

Chất liệu: Mặt kính cứng có khả năng chịu lực, chống trầy tốt; dây kim loại được làm từ nhiều chất liệu từ kim loại đến dây nhựa bền bỉ; vỏ được làm từ nhựa cứng hoặc cao su mang đến khả năng chống shock cực tốt.

Chức năng nổi bật:

 • Đo độ cao.
 • Cảm biến 3 triple 10.
 • Đèn led.
 • Bút dạ quang.
 • Báo thức.
 • Đồng hồ hóa đồng hồ nguyên tử.

Đồng hồ Casio MRG chính hãng dong-ho-casio-gshock-g-7900slg-4

Phiên bản đồng hồ Casio G- Shock nổi bật: G- Shock GA; G- Shock GAS; G- Shock AW; G- Shock GWG; G- Shock MTG; G- Shock MRG;….

Đồng hồ Casio Beside tinh tế

Casio Beside mang lại cho người dùng cảm giác tinh tế trong từng chi tiết và bền bỉ với thời gian; dòng sản phẩm này có cả của nam và nữ.

Phân khúc: Trung bình

Tuổi thọ pin: 3 năm

Độ chính xác: ±20 giây một tháng.

Thiết kế: Đơn giản, không cầu kỳ cho cảm giác thanh lịch; Casio Beside mang vẻ đẹp Qúy tộc Châu Âu những năm 30- 40 thế kỷ XX. Mặt đồng hồ gồm 2 kiểu: vạch chia số đơn giản được thiết kế theo kiểu lan tỏa từ trong ra ngoài và kiểu nhiều vòng viền xoắn ốc chạy theo vòng của chiếc đồng hồ.

Màu sắc: Casio Beside được sản xuất với 3 màu chính đen, trắng, nâu đồng.

Chất liệu sản xuất:  Casio Beside có mặt được làm bằng kính khoáng chống va đập, chống nước tốt với 2 loại dây thịnh hàng là dây da cao cấp và dây sắt chống gỉ.

Chức năng nổi bật:

 • Lịch ngày thứ
 • 3 mặt số
 • Khả năng chống shock.
 • Chronograph- bấm giờ thể thao.

Phiên bản đồng hồ Casio Beside nổi bật: Casio Beside BEM; Casio Beside WR50m;…

Trên đây là 9 dòng sản phẩm đồng hồ nổi tiếng nhất của thương hiệu Casio cho nam và nữ. Để chọn được mẫu sản phẩm phù hợp nhất với mình, các bạn đừng quên liên hệ với MRG để được tư vấn đề mẫu mã, kiểu dáng, cách chọn size đồng hồ (theo kích thước cổ tay, theo vóc dáng,…), chọn màu đồng hồ, cách chọn đồng hồ phù hợp với từng công việc,… nhé!

Đến với MRG, chắc chắn các bạn sẽ tìm được cho mình một chiếc đồng hồ Casio chính hãng phù hợp với sở thích, công việc, tính cách,… có giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường.

MRG khách hàng

Casio được yêu thích tại Việt Nam với sự bền bỉ và chính xác

Đồng hồ Casio MRG chính hãng chi-dan-150x150

Chi Dân cho biết: “anh là một fan cuồng nhiệt và yêu thích sản phẩm của thương hiệu đồng hồ Casio từ nhỏ”.

Chi Dân / Ca sĩ
Đồng hồ Casio MRG chính hãng g_shock_son_tung_mtpx500x500x4-150x150

Sơn Tùng M-TP – Ngôi sao của những khoảnh khắc bùng nổ cũng lựa chọn G-SHOCK thường xuyên trong trang phục hàng ngày.

Sơn Tùng M-TP / Ca sĩ
Đồng hồ Casio MRG chính hãng g_shock_soobin_hoang_sonx500x500x4-150x150

Vốn có phong cách trẻ trung và năng động, giọng ca “Đi để trở về” cũng là một fan của đồng hồ G-SHOCK.

Sobin Hoàng Sơn / Ca sĩ